450+ Anime character names that is male, female, cool, good anime etc.

Rate this post

Anime is a unique form of entertainment that has been growing in popularity all over the world. A big part of what makes anime so special are the characters. These characters often have unique and interesting names that reflect their personality or role in the story. In this article, we will be taking a look at some of the most interesting and coolest anime character names out there.

Tips to find perfect names for anime character

When creating characters for your anime, one of the most important aspects is choosing the perfect name. A name can tell a lot about a character and can be instrumental in helping the audience connect with them. Here are some tips to help you choose the perfect names for your anime characters:

1. Consider the character’s personality. What kind of person are they? Do they have any quirks or defining characteristics? Their name should reflect who they are as a person.

2. Think about the meaning of the name. What does it represent? Is there a special reason you’re choosing that particular name? The meaning behind a name can be just as important as the actual sound of it.

3. Make sure the name sounds good when spoken aloud.

Anime character names

Anime character names

Anime is a popular form of entertainment all over the world. Many people enjoy watching anime because it is a unique form of storytelling.

 • Berlioz
 • Shiori
 • Kaito
 • Nishiziwa Tsubumi
 • Taiki
 • Anjo
 • Dragon Ball
 • The Silver Crane
 • Alphonse
 • Alvida
 • Mohanjot
 • Frances
 • Ritsu
 • Eiko
 • Hoshi
 • Sailor Moon
 • Rie
 • Code Geas
 • Ryoto
 • Naoko
 • Edward
 • Bolin
 • Akari
 • Sho
 • Shigeru
 • Sinister Legion
 • Saika
 • Yori
 • Juri
 • Launch
 • Deku
 • Anime Titans
 • Juro
 • Izumi
 • Migiri Sakuyoshi
 • Persephone
 • Krillin
 • Inazuma
 • Mai
 • Hiroaki
 • Fairy Tail
 • Ming-Ming
 • Kill La Kill
 • Kiyoshi
 • Hardcastle
 • Yumi
 • Touka
 • Kanako
 • Kohana
 • Junichi
 • Rock
 • Toru
 • Yoriko
 • Kiara
 • Hisashi
 • Shichiro
 • Sawako
 • Jasmine
 • Yukio
 • Giyū Tomioka
 • Pegasus
 • Sarada
 • Brown
 • Brendan
 • Yoko
 • Nina
 • Lenny
 • Acilia
 • Devroop
 • Eva
 • Kanna
 • Takao
 • Aika
 • Yami Bakura
 • Aphelandra
 • Suzaku
 • Stella
 • Andre
 • Hideo
 • Moa
 • Asahija
 • Yucie
 • Bulla
 • Sound
 • Artemis
 • Kasuga
 • Kousei
 • Usagi
 • Moe
 • Chibi
 • Chiyoko
 • Kiyoko
 • JOAN
 • Mikoto
 • Dante
 • Wakana
 • Adam
 • Kumori
 • Light
 • Water

Male anime character names

Male anime character names

In the world of anime, there are a wide variety of male characters with unique names. Here are just a few of the more popular ones:

 • Miaka
 • Masaki
 • Salmon
 • Yamuz
 • Natsuki
 • Kira
 • Aphrodesia
 • Yoi
 • Satoko
 • Izutase Kanzakichi
 • Pretty Useless Too
 • Shinji
 • Adae
 • Barrel
 • Masayoshi
 • Mikasa
 • OnePiece
 • Yukino
 • Mutsu
 • Yurine
 • Konoka
 • Belo Betty
 • Hanayo
 • Jupiter
 • Jaken
 • Reiko
 • Touko
 • Sounja
 • Raditz
 • Hayato
 • Hiromi
 • Soga
 • An Zengaiina
 • Mananashi Tokinatsu
 • Yoruichi
 • Madara
 • Takumi
 • Ahiru
 • Nizhalgal
 • Nobu
 • Satoru
 • Kyousuke
 • Tengen Uzui
 • Ryoichi
 • Roko
 • Bariete
 • Ben
 • Tamotsu
 • Sailor
 • Chitose
 • Akita
 • Daisuke
 • Eiken
 • Fumiko
 • Shiro
 • Meng-Meng
 • Kei
 • Yuji
 • Hime
 • Fugome Bomara
 • Deidara
 • Tasari Shotoshi
 • Nishida
 • Moriko
 • Bakezo
 • Nene
 • Titan Spikes
 • Erembour
 • Neon
 • Marisa
 • Shinobu Kochō
 • Sawako Yamanaka
 • Kiriya Ubuyashiki
 • Bell-mère
 • Abdullah
 • The Forbidden Box
 • Makoto, Kanon
 • Ayame
 • Myers
 • Kazuki
 • Hirato Koshi
 • Yuzuki
 • Eudaemon
 • Toshiro
 • Lucky Star
 • Gajeel
 • Attach
 • Supreme Anime Kicks
 • The Gospel of Steve Jobs
 • Kimi
 • Misaki
 • Kakura Yorikumi
 • Kanae
 • Sumiri Makifumi
 • Kietsu
 • Hikari
 • Green
 • Mizuho
 • Katsuo
 • Ume
Also Read:  Most popular key and peele football names college bowl 2

Female anime character names

Female anime character names

In the world of anime, female characters often have beautiful and unique names. Here are four of the most interesting and well-known names belonging to some of the most popular female anime characters out there.

 • Mariko
 • Yuu
 • Souta
 • Kotoko
 • Edabe Fumirata
 • Pan
 • Kyoya
 • Mami
 • HELLO しんご
 • Chie
 • Vegeta
 • Ayumu
 • Tokyo Ghoul
 • Nobuo
 • Masumi
 • Amazon
 • Masami
 • Sanemi Shinazugawa
 • Adele
 • Sword Art Online
 • Neko
 • Hakudoshi
 • Nanami
 • Bartholomew Kuma
 • Banzaburo
 • Saburo
 • Neji
 • Manami
 • Kyōjurō Rengoku
 • Yui
 • Yana
 • Candy
 • Zlatan
 • Pokémon
 • Haruto
 • Sango
 • Rikuto
 • Tetsuo
 • Lily
 • Souma
 • Keichi
 • Masao
 • Nix
 • Ulquiorra
 • Toshiko
 • Shuji
 • Soul Eater
 • Hotaru
 • Blagdan
 • Rangiku
 • Hiroki
 • Crazy Fist
 • Bao Huang
 • The Apocalypse Burger
 • Chino
 • Rito
 • Sienna
 • Mizumiya Wadiri
 • Sorrel
 • Harumi
 • Kozo Kanamori
 • The Nature Lovers
 • Kyo
 • Mitsuri Kanroji
 • Angela
 • Gyōmei Himejima
 • Arisa
 • Kurami
 • Fate Zero
 • Bakkin
 • Taizo
 • Shoichi
 • Anime series
 • Noriko
 • Frozen
 • Rinn
 • Masaaki
 • Mi
 • Sonic
 • Kunio
 • Minoru
 • Kenshin
 • Arata
 • Nakamura
 • Yamakuda Airi
 • Nita
 • Yukito
 • Noa
 • Shuuji
 • Masashi
 • Miho
 • Sumire
 • Lex Luthor
 • Bleach
 • Kiko
 • Luffy
 • Hiroko
 • Katsuro
 • Miku
 • Emika

Cool anime character names

Cool anime character names

When it comes to anime, there are some really cool character names out there

 • Ashishida Kamimaki
 • The Red Rabbits
 • Noburu
 • Chieko
 • Phil
 • Norio
 • Katsu
 • Case Closed
 • Oscar
 • Marina
 • Detective Conan
 • Setsuna
 • Cyrus
 • Tomio
 • Mika
 • The Bureau of Physics
 • Jaws
 • Hibiki
 • The Powerpuff Girls
 • Haruhi Suzumiya
 • Hitomi
 • Eyeshield 21
 • Kazumi
 • Melaina
 • Captain
 • Ritsuko
 • Black Clover
 • Mizuki
 • Akito
 • Sara
 • Roy
 • Mirajane
 • Hiro
 • Tsubame
 • Charizard
 • Sunshine
 • Hikaru no Go
 • Pinako
 • Mina
 • Akumai
 • Tsukiko
 • Rio
 • Masanori
 • Kazue
 • Kyo Sohma
 • Nozomi
 • Atsushi
 • Dimaria
 • Raven
 • Riza
 • Mako
 • The Ultimate Evil
 • Seiichi
 • Wakukuma Jinzachiro
 • Kato Kanata
 • Winter Park
 • Aremo Ganmi
 • Taro
 • Mirai
 • Yuuki
 • Ichigo
 • Baxcon
 • Rika
 • Miyako
 • Rogue
 • Absalom
 • Alex
 • Kaori
 • Anime Wallpaper
 • Druvish
 • Sonoko
 • Connor
 • Havoc
 • Eve
 • Masato
 • Claire
 • Barbie Dream House
 • Ryuta
 • Bulma
 • Ozaki
 • Isshiki Kosaki
 • Dragonball
 • Sumomo
 • Mitsuko
 • Rumi
 • Lucky
 • Ally
 • Kurapika
 • Akemi
 • Mitsugisawa Hirosagi
 • Shigeko
 • Kazuko
 • Sadao
 • Hiroshi
 • Rin
 • Eri
 • Larisa
 • Chi
 • Shika
 • Koumori

Best anime character names

Best anime character names

Anime is known for its countless unique and interesting characters. Many of these characters have names that are just as special as they are. Here are some of the best anime character names out there.

 • Kinokuda Moshin
 • Ichirou
 • Fiery
 • Nami
 • Azusa
 • Susano
 • Kamiko
 • JunichiJunko
 • Cute Anime Guys
 • The Anime Freaks
 • Etsuko
 • Manabu
 • Tien
 • Naruto
 • Satomi
 • Cygnus
 • Kanata Ubuyashiki
 • Yumiko
 • Pretty in Pink
 • Kuro
 • Dominic
 • Saki
 • Hoshiko
 • Shouta
 • Levy
 • Winry
 • Aya
 • Angel
 • Yoake
 • Niratap
 • Kuga
 • Makoto Tachibana
 • Jirachi
 • Keiko
 • Sōsuke
 • Riku
 • Tadao
 • Plump
 • Kaoru
 • Shinobu
 • Nee
 • Nishino
 • Thanatos
 • Kanae Kocho
 • Batchee
 • Ryuunosuke
 • Yamcha
 • Tora
 • Aladine
 • Shino Yasunuye
 • Kenpachi
 • Nintendo Club
 • Dragonball Z
 • Renji
 • Antonio
 • Wheeler
 • Hetalia
 • Oda
 • Hunter × Hunter
 • Bartolomeo
 • Betzalel
 • Anime Dudes
 • Belladonna
 • Ryu
 • Chaiyn
 • Lina
 • Arlong
 • Kazuhiro
 • Aoi
 • Fuery
 • Asami
 • Rintaro
 • Sylia
 • Rini
 • Kagami
 • Taichi
 • Aziz
 • And
 • Nintai
 • Galileo
 • Cinderblock
 • Toshio
 • Bastille
 • Minanari Okitane
 • Leiko
 • The Silent Fist
 • Naraku
 • Ego
 • Kimiko
 • Gale
 • Flash
 • Soifon
 • Dark
 • Kirara
 • Girls Club
 • Sasuke
 • Kyosuke
 • Sator
 • Katsuyuka
 • Izanami

Good anime character names

Good anime character names

Are you looking for a good anime character name? Here are some tips to help you choose the perfect name for your anime character.

 • Yuriko
 • Batman
 • Piena
 • Touya
 • The White Tigers
 • Koharu
 • Jenny’s Milkshakes
 • Albion
 • Yua
 • Shigure
 • Ethan
 • One
 • Pokemon
 • Nagiri Sase
 • Crimson
 • Isao
 • Nitsami Kinutsumi
 • Hanyū
 • Commander
 • Nii
 • Amenobu Atakeno
 • Hideaki
 • Haru
 • Jesús
 • Basilisk
 • Kazuhiko
 • Hunter x Hunter
 • Guild of War
 • Gumiho
 • Kinashi Tadishige
 • Azusa Maki
 • Mario
 • Tamaki
 • The Cute Girls
 • Ayane
 • Ookami
 • Ming-Hua
 • Lonely Island
 • Hatsuna
 • The Waiting Room
 • Lazuli
 • Hello Kitty
 • Hatamura Yorihei
 • Michiaki
 • Alisa
 • Kiyomi
 • Bao
 • Naoki
 • Rina
 • Saint Seiya
 • Grumpy Cat
 • Goto
 • Setsuko
 • Hisao
 • The Guards
 • Gypsy
 • Zeref
 • Mio
 • Akane
 • Yuuto
 • Aki
 • Loony Tunes
 • Fuu
 • Kagura
 • Himawari
 • Maka
 • Miko
 • Kaworu
 • Toei Animation
 • Ryo
 • Hatori
 • Saint Purple Demon
 • Rei
 • Kamimuro Chitomi
 • Nazuna
 • Shizuko
 • Aisa
 • Kasai
 • Dai
 • Katsuko
 • Othello
 • Sesugi Mikayoko
 • Mayu
 • Susumu
 • Agotogi
 • Rabbit
 • Daiki
 • Ancient
 • Slam Dunk
 • Yachiru
 • Minato
 • Anime101
 • Myria
 • Michi
 • The Defenders
 • Kuina Ubuyashiki
 • Misa
 • Yukari
 • Masa
 • Trunks
Also Read:  Kahoot Names: Best, Funny, Cool, and Inappropriate Kahoot Names ‍

List of anime character names

List of anime character names

Anime is a popular cartoon genre originating from Japan. It typically features characters with large eyes and colorful hair who goes on adventures. Here is a list of some popular anime character names:

 • The Terminator
 • Akio
 • Yu Yu Hakusho
 • Takashi
 • Kasumi
 • Haruna
 • Haruko
 • Kotetsu
 • Joseph
 • Aswa
 • Kouki
 • Xena
 • Katsumi
 • Chiyo
 • Yuzu
 • Yasu
 • Anna Kyoyama
 • Erza
 • Genya Shinazugawa
 • Diy Club
 • Dunnere
 • Takemisu Mitsuseki
 • Kokoro
 • Hachiro
 • Toph
 • Suzato Kutoshi
 • Killua
 • Ichiro
 • Levi
 • Sayaka
 • Ryou
 • Sayuri
 • Irina
 • Shunsui
 • Miyuki
 • Hisoka
 • Sakura
 • Nisha
 • Aritani Asakari
 • Avalo Pizarro
 • Sting
 • Lala
 • Kouta
 • Ryoko
 • Sukuwa Isayumi
 • Marco
 • Suitcase
 • Arthur
 • Myōga
 • Tanjiro Kamado
 • Masahiko
 • Misora
 • Suzune Horikita
 • Azuma Shinikko
 • Mikio
 • Seina
 • Itachi
 • Uta
 • Kanao Tsuyuri
 • Mizukama Munibu
 • Nori
 • Midori
 • Nao
 • Tohru
 • Dita
 • Masuyo
 • Hinamori
 • Kanon
 • Mamoru
 • Nadia
 • Amane Ubuyashiki
 • Mercury
 • Lyca
 • Ino
 • Haku
 • Kana
 • Riley
 • Akago
 • Yashigata Hyomao
 • The Delinquent’s Evil
 • Murata
 • Ultimo Shock
 • Himeko
 • Luin
 • Ashura Doji
 • Lime
 • Raiden
 • Jack
 • Natsu
 • Haruhi
 • Chika
 • Ren
 • The Fallen Angel
 • Aidan
 • Tiger & Bunny
 • Serenity
 • Inuyasha
 • Bas
 • Hironori
 • Cho

Girl anime character names

Girl anime character names

In the world of anime, there are many strong and capable female characters. These women are often stylish and have interesting names that reflect their personality. Here are the most popular girl anime character names:

 • Mystic Wanderer
 • Karin
 • The Legendary Hero
 • Ryoji
 • Not Ranked
 • Hayate
 • Airi
 • Goro
 • Ayase
 • Merlin
 • Kin
 • Bankuro
 • Holly
 • Kenzi
 • Tsunade
 • Kenta
 • Inosuke Hashibira
 • Erembourc
 • Jurassic Park
 • Kokura Tamunokoji
 • Basil Hawkins
 • Laxus
 • Saber
 • Yume
 • Kato
 • Hiraku
 • Kotone
 • Sumiko
 • Yogen
 • Yashitani Tsunenao
 • Chouko
 • Dylan
 • Kagaya Ubuyashiki
 • Chiharu
 • Hana
 • Kaguya
 • Miu
 • Bamboo Blade
 • Eric
 • Nagato
 • Kanda
 • Arrow
 • Rafael
 • Yuki
 • Momoe
 • Minami
 • The Idiot Factory
 • Itokichi
 • Cute Anime Girls
 • Lupin
 • Eren
 • Bashira
 • Space Dandy
 • Mukuro
 • Hina
 • Ishiro Tomosuke
 • Seiji
 • Death Note
 • Byakuya
 • Kisa
 • Shining Brightly
 • Pumpkin
 • Windy
 • Jajámel
 • Obanai Iguro
 • Shizuka
 • Naomi
 • Tsubaki
 • Ryou Asuka Da
 • Primula
 • Emi
 • Satuoru
 • Kurigawa Samara
 • Violent Fist
 • Nosho Tonsei
 • Maes
 • Akira
 • Itsuki
 • Dusk
 • Darcia
 • Aimi
 • Natsumi
 • Hinaki Ubuyashiki
 • DREAM しゅろ
 • Hisasano Chikao
 • Shoji
 • Shinawara
 • Tatsuya
 • Mieko
 • Draven
 • Shirase Yomuro
 • Himari
 • Atsuko
 • Alpacaman
 • Ayako
 • Mei
 • Astroboy
 • Narika
 • Roshi
 • Erigor

Cute anime character names

Cute anime character names

There are a lot of anime characters with very cute names. Some of these characters include:

 • Takara
 • Netsuki
 • Umi
 • Izuzuno Ichisai
 • Kumiko
 • Tōtōsai
 • Satsuki
 • Suzu
 • Asuka
 • Kashi
 • Ryuko
 • Rokuro
 • Kekkaishi
 • Rena
 • Baldric
 • Yoshimuro Mitsushi
 • Ken
 • Yugi
 • Motoruno Natsumaki
 • Megumi
 • Aina
 • Kiku
 • Mitsuo
 • Goten
 • Kiaria
 • Haruka
 • Diego
 • Gendo
 • Ashley’s Fan Club
 • Zima
 • Hiroyuki
 • Lisanna
 • Kisuke
 • Matthew
 • Masahiro
 • Chikako
 • Hiei
 • The Philosopher’s Party
 • Amadob
 • Atmos
 • Bacura
 • Mayumi
 • Mustang
 • Agsilly
 • Yugioh!
 • Elric
 • Kurumi
 • Hugges
 • Louis Vuitton
 • Miroku
 • Nana
 • Nagi
 • Nyx
 • Kouzou
 • Sekigishi Hoshizuka
 • Narusegawa
 • Grimoire
 • Saito
 • Niko
 • Shin
 • Lacus
 • Agazaki Akiyuki
 • Anju
 • Celestia
 • Ran
 • Murdering Gloves
 • Baruto
 • Nakanashi Yasami
 • JOJO
 • Kaname
 • Katsukino Okamichi
 • Hirono
 • Marilith
 • Amaya
 • Aini
 • Amaterasu
 • Kate
 • Sirius Black
 • Michio
 • Zoltar
 • Mikan
 • Yoshiki
 • Rollercoaster
 • Killer Bunny
 • Lucien
 • Hide
 • Orihime
 • Mars
 • Juvia
 • Videl
 • Astro
 • Kikyo
 • Aiko
 • Masayuki
 • Red
 • The Gray Wolves
 • Nadeshiko
 • Kyoko
 • Kotomi
 • Mao
Also Read:  456+ Funny, Good, Common, and Stereotypical Frat names

Coolest anime character names

Coolest anime character names

In the world of anime, there are many different and unique character names. Here are some of the coolest anime character names out there:

 • Rapunzel, Hibiki
 • Hotaka
 • Battle Angel Alita
 • Miki
 • Start in Tokyo
 • Kara
 • Osamu
 • Aggie
 • Kenichi
 • Shizuha
 • Banchi
 • Tenten
 • Birdhead
 • Hiroyasu
 • Eiji
 • Kirito
 • Zenitsu Agatsuma
 • Barry
 • Pretty Woman
 • The Twilight Knights
 • Kakashi
 • Hamabi Yanpaku
 • Maya
 • Bokurano
 • Yukiko
 • Neptune
 • Momoko
 • Marusawa Manasine
 • Dragon Ball Z
 • Clamp School
 • G-Force
 • Burger King
 • Roundhouse Fist
 • Brooks
 • Titan
 • Koga
 • Cool Fist
 • Yuna
 • Kairi
 • Gray
 • Azami
 • Satashi
 • Yamoto
 • Mana
 • Hailstorm
 • Kyouko
 • Nishiki
 • Hiroto
 • Freya
 • Wendy
 • Hana Midorikawa
 • Sekisugi Mareyasu
 • Hitoshi
 • Miwa
 • Thea
 • Isejima Ichikemi
 • Goku
 • Kage
 • Zack
 • Sesshomaru
 • Maki
 • Nel
 • Emeraude
 • Blue
 • Marron
 • Gaara
 • Lelouch
 • Momoka
 • Banchina
 • Maiko
 • Chibiusa
 • Attack on Titan
 • Ultear
 • Shun
 • Aoba
 • Luna
 • Broly
 • One Piece
 • Misu
 • Honeysuckle
 • Hanyou
 • Tomiko
 • Yotsuba
 • Saber’s Smoke House
 • Banshee
 • Sakimaru Gisuki
 • Hiromu
 • Moka
 • Katashi
 • Junko
 • Osamu:
 • Jiro
 • Tirich
 • Asuna
 • Masaru
 • Nobuko
 • Suzume
 • Takako
 • Hajime
 • Nika

Anime character names that start with N

Anime character names that start with N

When it comes to anime, there are a lot of great characters that start with the letter N. Here are some of our favorite anime characters whose names start with N.

 • Nico Olivia (One Piece)
 • Nanaba (Attack On Titan)
 • Nezuko Kamado (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba)
 • Naho Takada (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba)
 • Neferpitou (HunterxHunter)
 • Nile Dok (Attack On Titan)
 • Nagato Uzumaki (Naruto)
 • Nunnally Vi Britannia (Code Geass)
 • Nejire Hado (My Hero Academia)
 • Neito Monoma (My Hero Academia)
 • Nobunaga Hazama (HunterxHunter)
 • Naki (Tokyo Ghoul)
 • N’Doul (JoJo’s Bizarre Adventure)
 •  Noelle Silva (Black Clover)
 •  Nagamasa Moura (My Hero Academia)
 • Nifa (Attack On Titan)
 • Naoto Tachibana (Tokyo Revengers)
 • Noah (FullMetal Alchemist: Brotherhood)
 • Nomu (My Hero Academia)
 • Norman (The Promised Neverland)
 • Nishiki Nishio (Tokyo Ghoul)
 • Najenda (Akame Ga Kill!)
 • Nashiro Yasuhisa (Tokyo Ghoul)
 •  Nyau (Akame Ga Kill!)
 •  Nemu Kurotsuchi (Bleach)
 •  Nami (One Piece)
 • Nakime (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba)
 • Naomi Tanizaki (Bungou Stray Dogs)
 • Nat (The Promised Neverland)
 •  Naruto Uzumaki (Naruto)
 •  Neji Hyuuga (Naruto)
 •  Near (Death Note)
 • Natsu Dragneel (Fairy Tail)
 • Nanao Ise (Bleach)
 • Nick (Attack On Titan)
 •  Naori Uchiha (Naruto: Shippuden)
 • Nina Tucker (FullMetal Alchemist: Brotherhood)
 • Nine Tails (Naruto)
 • No. 13 (My Hero Academia)
 •  Nico Robin (One Piece)
 • Nicolo (Attack On Titan)
 • Nozomi Kujo (Bleach)
 •  Nnoitra Gilga (Bleach)
 •  Nicolas (HunterxHunter)
 •  Nichiya (Fairy Tail)
 • Nash (Black Clover)
 • Nizou Okada (Gintama)
 • Natsuo Todoroki (My Hero Academia)
 • Nozel Silva (Black Clover)
 • Nefertari Cobra (One Piece)
 • Neige (Black Clover)
 • Nobuko Izumo (Parasyte)
 • .Nawaki (Naruto)
 • Nana Shimura (My Hero Academia)
 • Neliel Tu Oderschvank (Bleach)
 • Nico (Tokyo Ghoul)
 • Nadi (Fairy Tail)
 • Noriaki Kakyoin (JoJo’s Bizarre Adventure)
 • Nobara Kugisaki (Jujutsu Kaisen)
 • Noro (Tokyo Ghoul)

Conclusion

In conclusion,it is clear that there is a great deal of creativity that goes into the naming of anime characters. From the simple to the complicated, these names reflect the rich culture and history of Japan. It is hoped that this article has given you a better understanding of the meaning behind some of your favorite anime characters’ names.

Leave a Comment